Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Over Duurzaamheidscoach | Boeken

Eldorica

In 1990 verscheen Eldorica, een reisverslag naareen betere wereld. Dit boek van de kunstenaar, componist en schrijver Jurriaan Andriessen(1951-1991) geeft een beeld van een wereld waar de bewoners wél hun verantwoordelijkheid hebben genomen ten aanzien de leefbaarheid van hun planeet. Door hun levensstijl zijn zij in staat gebleken om een duurzame samenleving op te zetten. Een samenleving waarin niet geld maar vrije tijd de belangrijkste basis van levensgeluk is. Het boek is een prachtig voorbeeld van anders denken. Lees verder...

Pale Blue Dot

In 1994 verscheen A PaleBlue Dot van Carl Sagan. In dit boek geeft hij zijn visie op de kolonisatie vande ruimte door de mens. Het boek heeft vooral bekendheid gekregen door de foto waaraan de titel is ontleend en de tekst die er aan is toegevoegd.

Het boek en defilm bij het artikel geven goed weer waar het bij duurzaamheid in essentie om gaat. De mensheid is met de huidigetechnologie ende huidige machtsverhoudingen niet in staat om op korte termijnvoor andere huisvesting te zorgen. Er is ook geen reden om aan te nemen dat anderen ons te hulp komen. Het is daarom van het grootste belang om zelf deze huisvesting op orde te houden. Lees verder...

Six Degrees

Inhet boek Six Degrees van Mark Lynas (uitgegeven in 2008) komen allerhande theorieën voorbij die de gevolgen van de opwarming van de aarde voorspellen. Graad voor graadwordt de lezer langs bekende en minder bekendefeiten geleid en worden de onderliggenderapporten aangehaald.

Voor wie nog niet zo bekend is met theorieën rond de opwarming geeft het boek een mooi overzicht. De schrijver wil feiten brengen en de noodzaak om iets te doen onderbouwen. Het is zeker niet de bedoeling omde lezers te ontmoedigen. Lees verder ...

Econoschock

In dit overzicht van boeken met achtergrondinformatie past ook het boek Econoschock van Geert Noels. Dit boek beschrijft op prettig leesbare wijze de zes grote schokken die onze samenleving de komende jaren te wachten staan en die het leven van iedereen op drastische wijze zullen veranderen.
DZCoaching