Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Over Duurzaamheidscoach | Visie en missie

Visie

Duurzaamheid in alle aspecten van het bouwproces wordt een succes als alle betrokken partijen dezelfde kant op willen. Vaak is er sprake van veel verschillende inzichten en moeten partijen zich schikken in de ideeën van anderen. Dit komt de snelheid van het proces niet ten goede en geeft geen gevoel van saamhorigheid.
Voor de duurzame samenleving is dit een gemiste kans. De bouwsector speelt een omvangrijke rol bij de realisering van de landelijke doelstellingen. Het product van de sector heeft een lange levensduur. De beslissingen van vandaag hebben grote invloed op de leefbaarheid in de toekomst.

Missie

Duurzaamheidscoach.nl werkt aan een brede acceptatie van duurzaam bouwen en beheren in de bouwsector door verandering van het denken over duurzaam bouwen en beheren bij aannemers, projectontwikkelaars, non profit instellingen, overheidsinstellingen en particulieren te stimuleren. Daarnaast verstrekt Duurzaamheidscoach.nl laagdrempelige adviezen die duurzaam bouwen en beheren bereikbaar maken voor kleinere bedrijven en particulieren.

Werkwijze

  • Duurzaamheidscoach.nl bereikt dit door:
  • begeleiding bij het veranderingsproces binnen bedrijven:
  • kennisuitwisseling via presentaties, trainingen en workshops
  • kennisoverdracht via de website duurzaamheidscoach.nl.
  • begeleiding van duurzame bouw en beheerprojecten van particulieren of ontwikkelaars
  • het inbrengen van BREEAM expertise en de uitvoering BREEAM assessment trajecten
  • het verstrekken van certificaten en maatwerkadviezen waaronder EPA en EBA
  • het doorrekenen van gebouwen aan de hand van de GPR gebouw methodiek
  • mee te werken aan de realisering van de duurzame ambities van de opdrachtgevers.

Duurzaamheidscoach.nl werkt samen met gecertificeerde instellingen.


DZCoaching