Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

BREEAM | BREEAM-NL

Met BREEAM-NL Nieuwbouw kunnen nieuwbouwprojecten, grootschalige renovaties van bestaande gebouwen en nieuwbouwuitbreidingen aan bestaande gebouwen beoordeeld worden. Grootschalige renovatie betekent in dit geval dat er sprake is van veranderingen in de gebouwschil (gevel, vloeren, dak en ramen) en aan de installaties (verlichting, verwarming, koeling en ventilatie) met als doel verlening van de levensduur van het gebouw.

Renovaties die niet leiden tot veranderingen aan de thermische schil en de installaties, of die geen verandering van de gebruiksfunctie inhouden, kunnen niet met BREEAM-NL Nieuwbouw worden beoordeeld. Ze vallen onder de noemer "kleinschalige renovatie”. Daarvoor ontwikkelt de DGBC de richtlijn BREEAM Bestaande Bouw.
 
Afhankelijk van het soort uitbreiding kan BREEAM Nieuwbouw wel worden toegepast op nieuwe uitbreidingen aan bestaande gebouwen. Als de uitbreiding gebruik maakt van faciliteiten en/of installaties van het al bestaande gebouw, moeten deze in de beoordeling van de uitbreiding worden meegenomen.
 
Aan de hand van BREEAM-NL kunt u uw nieuwgebouwde kantoorpand, winkel, school, enzovoorts laten beoordelen op duurzaamheid. Heeft dit positief resultaat, dan geeft de Dutch Green Building Council voor u een BREEAM-NL certificaat af met daarop de op het gebouw van toepassing zijnde kwalificatie: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. Het certificaat vermeldt met welke versie en jaartal van BREEAM-NL het gebouw is beoordeeld. Een BREEAM-NL Certificaat is namelijk een momentopname met onbeperkte geldigheid.

Wanneer is BREEAM-NL toepasbaar

BREEAM-NL Nieuwbouw is toepasbaar op gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:
  • Kantoren
  • Winkels
  • Scholen
  • Bedrijfsgebouwen anders dan kantoren
  • Grondgebonden woningen

Fasen in het beoordelingsproces

Een BREEAM-NL beoordeling gebeurt in maximaal twee fasen. Als het gebouw zich nog op de tekentafel bevindt (de ontwerpfase) kan een voorlopig BREEAM-NL certificaat worden afgegeven.

De ontwerper kan deze verklaring gebruiken bij de besluitvorming over de te nemen maatregelen in het gebouw.
 
Daarnaast kan men deze gebruiken in een aanvraag voor groene financiering of om een wettelijke vergunning te krijgen. In tegenstelling tot het definitieve BREEAM-NL certificaat kent dit tijdelijke certificaat een beperkte geldigheid; het vervalt bij oplevering van het gebouw.

Het definitieve BREEAM-NL Certificaat wordt na oplevering van het gebouw afgegeven als het gebouw de beoordeling goed doorstaan heeft en is voldaan aan alle voorwaarden die gesteld zijn in het handboek en de benodigde bewijslast is geleverd.

DZCoaching