Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Coaching

Duurzaamheid in alle aspecten van het bouwproces kan een succes worden als alle betrokken partijen dezelfde kant op willen. Vaak is er echter sprake van veel verschillende inzichten en moeten partijen zich schikken in de ideeën van anderen. Dit komt de snelheid van het proces niet ten goede en geeft geen gevoel van saamhorigheid.

Voor de duurzame samenleving is dit een gemiste kans. De bouwsector speelt een grote rol bij de realisering van de landelijke doelstellingen. Het product van de sector heeft een lange levensduur. De beslissingen van vandaag hebben grote invloed op de leefbaarheid in de toekomst. Door coaching kan ik er voor zorgen dat uw bedrijf en uw afnemers deze kansen wel benutten.

Doelstelling coaching

Duurzaamheidscoach.nl maakt duurzaam bouwen en beheren in uw organisatie toegankelijk door te werken aan verandering van het denken over duurzaam in uw organisatie, bij uw personeel en bij de bedrijven die voor u werken.

Werkwijze

Duurzaamheidscoach.nl bereikt dit door:

  • begeleiding van het veranderingsproces binnen bedrijven:
  • kennisuitwisseling via presentaties, trainingen en workshops
  • kennisoverdracht via de website duurzaamheidscoach.nl.
  • coaching van staf en personeel
  • kortom door mee te werken aan de realisering van UW duurzame ambities
Wilt u meer weten over coaching of beoordelen of coaching iets voor uw organisatie kan betekenen?
Ik kom graag langs voor vrijblijvend overleg. U kunt mij bereiken op 06-57344618.
DZCoaching