Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

EPA-U | EPA-U certificaten

Gecertificeerd EPA-U adviseur

Paul Zonneveld is door het KBI erkend als EPA-U adviseur en kan zorgen voor een energielabel bij verkoop of verhuur van uw vastgoed. In aanvulling hierop kunt u een maatwerkadvies laten maken dat inzicht biedt in de besparingsmogelijkheden in uw pand.

Waarom een energielabel?

Utiliteitsgebouwen die opnieuw verhuurd of verkocht worden moeten al vanaf 1 januari 2008 voorzien zijn van een Energielabel Utiliteit. Dit Energielabel geeft de energetische prestatie van het gebouw weer onder standaard omstandigheden.
Dat is wat de wetgever erover zegt.

Een rondgang langs het aanbod aan kantoren en andere gebouwen leert dat het in de praktijk nog nauwelijks gebruikt wordt bij de presentatie van leeg vastgoed.

Daarmee wordt de waarde van het label onderschat. Voor uw klanten is inzicht in het energieverbruik wel van belang. Bij een overschot aan aanbod kan dit een rol spelen bij het besluit om juist uw pand te huren.

Waarom een maatwerkadvies?

Het maatwerkadvies geeft inzicht in de besparingsmogelijkheden in uw pand. U wilt het voor langere tijd exploiteren. Bij uw besluitvorming over eventuele aanpassingen of verbeteringen aan uw pand kan het maatwerkadvies richting geven. Naast een inventarisatie van de bestaande situatie worden verschillende scenario's uitgewerkt met de kosten en de baten.

En de kosten van het label en het advies?

Duurzaamheidscoach.nl werkt met vaste prijzen. Afhankelijk van de omvang van het gebouw en de complexiteit krijgt u direct een prijs als u belt met 0657344618.
DZCoaching