Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Overige | EBA Advies

In september 2009 is de landelijke subsidieregeling "aanvullende bekostiging verbetering energie en binnenmilieu Voorgezet en Periodiek onderwijs" van kracht geworden. Scholen konden in het kader van deze subsidieregeling financiële ondersteuning krijgen bij de verbetering van het binnenmilieu in hun school.

In veel scholen zijn de omstandigheden in de lokalen slecht. Door het ontbreken van goede en goed bruikbare ventilatievoorzieningen, matige isolatie en het ontbreken van zonwering worden de werk- en leeromstandigheden in de lokalen slecht. Het gehalte aan CO2 kan oplopen tot ver boven de streefwaarde van 1.200 p.p.m. Temperaturen tot boven de 24 graden zijn in de zomer in veel lokalen geen uitzondering.

Om de situatie te verbeteren kunnen scholen technische maatregelen nemen en het gebruik van de aanwezige voorzieningen aanpassen. De overheid steunt deze initiatieven door voor 60 % van de genormeerde kosten van de ingrepen een aanvullende bijdrage in het vooruitzicht te stellen.
  • Deze aanvullende bijdrage kan worden aangevraagd als aan een aantal voorwaarden is voldaan:
  • De maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd leveren een belangrijke verbetering van het binnenmilieu en het energieverbruik op
  • De aanvraag wordt ondersteund door een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA rapport) van een onafhankelijk adviseur.
  • De maatregelen zijn niet voor 1 mei 2009 voor uitvoering opgedragen.
Er waren verschillende subsidietranches. Een deel van de subsidiegelden moest voor 1 november zijn aangevraagd. Voor het restant van het beschikbare budget moesten de subsidieaanvragen voor 31 december 2010 zijn ingediend.

Wat heeft Duurzaamheidscoach.nl hiermee gedaan?

Duurzaamheidscoach.nl heeft voor twintig scholen verspreid over Nederland de rapportages verzorgd. De scholen hebben de subisidieaanvragen tijdig ingediend, aan drie scholen is inmiddels subsidie toegekend. De uitwerking van de rapporten is gebeurd onder auspiciën van het EBC Amsterdam, een BRL 9500 gecertificeerd bureau dat naast EBA adviezen ook EPA-U en EPA-W certificaten kan afgeven.

DZCoaching