Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

BREEAM

Duurzaamheidscoach.nl is participant van de Dutch Green Building Council. De visie de missie van die stichting sluiten goed aan bij die van duurzaamheidscoach.nl zelf. Het door hen ontwikkelde instrument BREEAM-NL biedt een goede leidraad bij het begeleiden van processen op het gebied van duurzaam bouwen en beheren.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke organisatie, die eenkeurmerk heeft ontwikkeldvoor het toetsen van de duurzaamheid van Nederlandse gebouwen en gebieden. De stichting verstrekt certificaten aan opdrachtgevers die de mate van duurzaamheid van hun gebouw of gebied hebben laten beoordelen aan de hand van BREEAM-NL. De oprichting van de stichting komt voort uit een toenemende vraag naar toetsing van duurzame ontwikkeling. Niet alleen binnen Nederland, maar juist ook internationaal.

Hun missie luidt:

De gebouwde omgeving in Nederland helpen drastisch te verduurzamen.

Hun visie is:

Door het verduurzamen van de gebouwde omgeving kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving die klimaat neutraal is, waar het prettig en gezond is om te werken is en onze leidende positie terugwinnen op het gebied van duurzaamheid.
De Dutch Green Building Council werkt via vier doelen aan een duurzamere gebouwde omgeving, te weten:

Doel 1: duurzaam bouwen en onderhouden meetbaar maken

De duurzaamheidsmeetlat waarlangs de council Nederlandse gebieden en gebouwen in de toekomst wil gaan leggen is BREEAM. In april 2008 werkten we aan een eerste vertaling van deze methode naar de Nederlandse situatie. Vijf werkgroepen, op het gebied van winkels, woningen, kantoren, bedrijfsruimten en gebieden, gaven in mei 2008 hun reactie op deze vertaling. Met een inhoudsexpert van de participanten geven de werkgroepen input, om BREEAM per gebouw- en gebiedstype naar verschillende praktijksituaties te kunnen vertalen. Na deze sessies wil de Dutch Green Building Council heel snel praktijkervaringen opdoen met behulp van pilotprojecten.

Doel 2: duurzame gebouwen zichtbaar maken

Begin 2009 moeten de eerste resultaten van ons werk zichtbaar zijn: er zijn dan praktische meetinstrumenten ontwikkeld op basis van de pilotprojecten. De Dutch Green Building Council start vervolgens met het opleiden van externe assessoren, beoordelaars die gebouwen en gebieden gaan certificeren.

Doel 3: kennis vergroten door kennis te delen

Om de kennis over de duurzaam gebouwde omgeving en duurzaam bouwen te vergroten is kennisuitwisseling hard nodig. De Dutch Green Building Council gaat daarom diverse bijeenkomsten organiseren over duurzame gebouwen en gebiedsontwikkeling. Bovendien werken we samen met hogescholen aan een opleidingsprogramma. Onze participanten willen we met ingang van september een incompany workshop aanbieden over de aspecten van duurzame gebouwen.

Doel 4: duurzaam bouwen is gemeengoed

De certificering van gebouwen moet ervoor gaan zorgen dat dit begrip niet meer weg te denken is binnen de bouw. Duurzaamheid moet zijn geïntegreerd in de planning, ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van bouwprojecten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het gebruik van een gebouw. Om een duurzaam gebruik te garanderen, is het van belang dat gebruikers zich in de toekomst anders gaan gedragen. De Dutch Green Building Council wil het gebruik en verbruik van en in gebouwen nader bekijken en noodzakelijke acties ontwikkelen.Naast het formuleren van criteria is het belang van kennisdeling over duurzaamheid groot. De Dutch Green Building Council wil een platform bieden voor onderzoek naar en kennisoverdracht van duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

Meer informatie vind u op hun site www.dgbc.nl.


DZCoaching