Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Afgeronde projecten

Duurzaamheidscoach.nl heeft de volgende projecten afgerond:

Onafhankelijk advies Deelnemer consortium Futuro woning, ontwikkeling nul energie woning Wonion.
Deelnemer consortium A30, prijsvraag ontwikkeling duurzame expositie hallen.
EBA binnenmilieu Advisering 20 scholen basis en middelbaar onderwijs, lees meer....
EPA-U certificering en maatwerkadvies EPA-U label datacentrum Dienst Wegverkeer, Groningen
Maatwerkadvies regiokantoor Veendam, Dienst Wegverkeer.
Maatwerkadvies Stadschouwburg en Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. Lees meer...
Certificering te verkopen gebouwen dienst Domeinen, onderdeel RijksGebouwenDienst
Maatwerkadvies renovatie eigen bezit Control Union Certifications     
Begeleiding subsidietrajecten Uitwerking projectplan en penvoerder UKP NESK subsidie aanvraag nieuwbouw VMBO Mondial college Nijmegen
Uitwerking binnenmilieurapportages (EBA) voor 20 scholen Voortgezet en Primair Onderwijs, totaal toegekende subsidies circa € 1,0 mln.
Procesbegeleiding Interim advies toekomstige opzet SVE expositie 's Hertogenbosch.
Duurzame woninginrichting voor huurders, in opdracht van Vivare Arnhem
Overige Participant Dutch Green Building Council
Deelnemer Dubonetwerk Arnhem Nijmegen

DZCoaching