Duurzaamheidscoach.nl
Afbeeldingen Duurzaamheidscoach.nl

Over Duurzaamheidscoach | Eldorica

In 1990 verscheen Eldorica, een reisverslag naar een betere wereld. Dit boek van de kunstenaar, componist en schrijver Jurriaan Andriessen(1951-1991) geeft een beeld van een wereld waar de bewoners wél hun verantwoordelijkheid hebben genomen ten aanzien de leefbaarheid van hun planeet. Door hun levensstijl zijn zij in staat gebleken om een duurzame samenleving op te zetten. Een samenleving waarin niet geld maar vrije tijd de belangrijkste basis van levensgeluk is. Het boek is een prachtig voorbeeld van anders denken.

Windmolens_Andriessen.jpgHet boek is geschreven in de vorm van een reisverslag en is rijk voorzien van tekeningen en schetsen die oorspronkelijk als schilderijen door de kunstenaar zijn uitgebracht.

Bijzonder in dit boek is de visie die er aan ten grondslag heeft gelegen. Een visie die de schrijver al in 1969 had getuige de datering van de tekeningen. Door de waarschuwingen uit het in 1972 uitgebrachte rapport van de Club van Rome serieus te nemen en direct te werken aan een betere maatschappij behoeven de Eldoriërs zich anno 1990 niet meer druk te maken over de leefbaarheid op hun planeet.

Hoe anders is het gegaan in onze eigen maatschappij. Bijna 35 jaar hebben we ons best gedaan om de conclusies in het rapport van Rome en alle naderhand verschenen rapporten met waarschuwingen over het milieu te bagatelliseren. Tegenstanders rolden over elkaar heen om aan te tonen dat het rapport te somber was, de uitgangspunten verkeerd waren en de samenstellers te weinig onderzoek gepleegd hadden. En ondertussen ging de ongebreidelde kaalslag gewoon door.

Economische groei is hierbij het toverwoord geweest dat, zoals eerst door de klimaatcrisis en nu door de kredietcrisis duidelijk wordt, niet het juiste uitgangspunt is om te komen tot een duurzame samenleving.

EnergieEldorica.jpgHet boek beschrijft een maatschappij waarin energie wordt opgewekt door de wind, de zon of door menskracht. Automatisering heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en neemt achter de schermen in grote lijnen de belangrijkste productieprocessen voor haar rekening. De ruimtelijke ordening word bepaald door de leefbaarheid en niet door de drang naar meer productiviteit. En de bewoners beschouwen vrije tijd als kostbaar goed met een hogere waarde dan geld.

Al lezende in het boek besef je al gauw hoe logisch de Eldorische maatschappij in elkaar zit, en belangrijker nog, wat een tijd we verloren hebben en nog zullen verliezen om te komen tot onze eigen duurzame samenleving.

Eldorica bestaat niet en het is maar zeer de vraag of wij in staat zijn om zelfs maar een klein deel van onze maatschappij op die manier in te richten. Nog steeds worden initiatieven op het gebied van leefbaarheid afgeschoten op grond van het financiële rendement. Tegelijkertijd worden we overspoelt met zogenaamd duurzame producten die dit kenmerk absoluut niet verdienen. Duurzaam is business geworden en geld is opnieuw de leidende factor.

Wat we wel kunnen doen is de ideeën in het boek en de ideeën van andere "dwarse” denkers serieus nemen. Ideeën die al jaren geleden bestonden en die nu actueel blijken te zijn. Ideeën die niet op hun economische haalbaarheid getoetst moeten worden, maar op hun waarde voor een leefbare samenleving op lange termijn.

Terug

DZCoaching